Chào Mừng Quý Thầy Cô và Phụ Huynh học sinh đến với trang Web trường THCS Độc Lập
Thứ tư, 18/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 206

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I (có thay đổi) NĂM HỌC: 2015 - 2016

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I (có thay đổi) NĂM HỌC: 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT Q.PHÚ NHUẬN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐỘC LẬP                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I (có thay đổi)

NĂM HỌC: 2015 - 2016

Lịch kiểm tra

 

Ngày kiểm tra

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ mở đề

Giờ kiểm tra

Thứ ba

08.12.2015

 

Sáng

Ngữ Văn 9

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Vật Lý 9

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 45

Ngữ Văn 7

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Vật Lý 7

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 45

Chiều

Ngữ Văn 6

90 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

Vật Lý 6

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 45

Ngữ Văn 8

90 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

Vật Lý 8

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 45

Thứ năm

10.12.2015

 

Sáng

Toán 9

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Tiếng Anh 9

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 45

Toán 7

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Tiếng Anh 7

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 45

Chiều

Toán 6

90 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

Tiếng Anh 6

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 45

Toán 8

90 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

Tiếng Anh 8

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 45

Thứ hai 11.12.2015

 

Chiều

 

Lịch Sử 7

45 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

Sinh học 7

45 phút

14 giờ 45

15 giờ 00

Lịch Sử 6

45 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

Sinh học 6

45 phút

14 giờ 45

15 giờ 00

Thứ ba 15.12.2015

 

Sáng

Lịch Sử 9

45 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Sinh học 9

45 phút

8 giờ 45

9 giờ 00

Hoá học 8

45 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Địa lý 8

45 phút

8 giờ 45

9 giờ 00

Thứ tư 16.12.2015

 

Chiều

Địa lý 7

45 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

GDCD 7

45 phút

14 giờ 45

15 giờ 00

Địa lý 6

45 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

GDCD 6

45 phút

14 giờ 45

15 giờ 00

Thứ năm

17.12.2015

 

Sáng

 

Địa lý 9

45 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Hoá học 9

45 phút

8 giờ 45

9 giờ 00

Lịch Sử 8

45 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Sinh học 8

45 phút

8 giờ 45

9 giờ 00

          

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87