Chào Mừng Quý Thầy Cô và Phụ Huynh học sinh đến với trang Web trường THCS Độc Lập
Thứ năm, 12/11/2015, 0:0
Lượt đọc: 132

Hướng dẫn kiểm tra học kì 1 cấp THCS năm học 2015-2016.

Hướng dẫn kiểm tra học kì 1 cấp THCS năm học 2015-2016.

  UBND QUẬN PHÚ NHUẬN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số: 574  /PGDĐT-PT                      Phú Nhuận, ngày  10  tháng  11  năm 2015

Về hướng dẫn kiểm tra học kì 1 cấp THCS năm học 2015-2016.

 

 

 

Kính gửi: Các Ông, Bà Hiệu trưởng trường THCS, 
và THPT.

Căn cứ công văn số 3529/GDĐT-TrH ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Về hướng dẫn kiểm tra học kì 1 cấp THCS năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận hướng dẫn cụ thể như sau:

          1. Ra đề và tổ chức kiểm tra

          Lớp 6,7: Phòng GD-ĐT ra đề chung 4 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (kiểm tra viết), Vật lý.

          Lớp 8: Phòng GD-ĐT ra đề chung 5 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (kiểm tra viết), Vật lý, Hóa học.

          Lớp 9: Phòng GD-ĐT ra đề chung 8 môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh (kiểm tra viết).

Tiếng Anh (kiểm tra nghe) và các môn còn lại do Hiệu trưởng chịu trách nhiệm ra đề.

          2. Thời gian kiểm tra

          Từ ngày 07/12/2015 đến ngày 19/12/2015. Riêng kiểm tra nghe môn tiếng Anh, tuỳ tình hình thực tế của mỗi trường, Hiệu trưởng có thể tổ chức kiểm tra từ đầu tháng 12/2015.

          3. Thời gian làm bài các môn (không tính thời gian phát đề và dò đề)

- Ngữ Văn và Toán: 90 phút

- Tiếng Anh: 60 phút (kiểm tra nghe: 2 điểm, 15 phút; kiểm tra viết: 8 điểm, 45 phút) - không tính thời gian chuẩn bị thiết bị cho kiểm tra nghe.

- Các môn còn lại: 45 phút

4. Phạm vi kiến thức ra đề kiểm tra

Đến hết tuần 16 (theo PPCT của BGD-ĐT)        

5. Hình thức đề kiểm tra

5.1. Đề kiểm tra học kỳ thực hiện theo hình thức tự luận.

5.2. Riêng đối với các môn ngoại ngữ, thực hiện như sau:

5.2.1. Môn tiếng Anh:

Đề kiểm tra có 70% trắc nghiệm khách quan, 30% tự luận và có kiểm tra phần nghe (băng cassette, đĩa CD hoặc giáo viên đọc). Đề kiểm tra gồm có các phần sau:

Nghe: nghe băng hoặc đĩa (trong vòng 6 – 9 phút, đoạn nghe khoảng 2 – 3 phút, lặp lại 3 lần);

- Từ vựng: trắc nghiệm;

- Ngữ pháp: trắc nghiệm;

Đọc hiểu: trắc nghiệm (dạng guided cloze hoặc dạng true/false);

Viết: tự luận (đổi câu hoặc viết có gợi ý).

5.2.2. Các môn tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nhật

Môn Tiếng Trung và tiếng Nhật: trường tự ra đề và tổ chức kiểm tra theo lịch.

Môn Tiếng Pháp: có văn bản riêng về hướng dẫn tổ chức kiểm tra HKI cấp Trung học - Chương trình song ngữ tiếng Pháp và tiếng Pháp ngoại ngữ 2.

* Lưu ý :

- Các nội dung của đề kiểm tra phải bảo đảm đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các cấp học theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT.

- Đề kiểm tra phải bảo đảm yêu cầu bảo mật; nội dung kiểm tra phải bảo đảm tính chính xác, câu hỏi rõ ràng; nội dung các câu hỏi phải theo tiến độ bài dạy ở kỳ kiểm tra và sát với chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Chú ý một tỷ lệ phù hợp các câu hỏi vận dụng, câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống.

- Đối với các trường có dạy chương trình tích hợp: Bài kiểm tra định kỳ các môn của chương trình tích hợp Toán, Khoa học, Tiếng Anh trong học kỳ I thực hiện hoàn tất trước ngày 23/12/2015.

6. Lịch kiểm tra

6.1 Lịch kiểm tra các môn do Phòng GD-ĐT ra đề chung

(Môn-Thời điểm tính giờ làm bài)

Ngày kiểm tra

Buổi

Môn

Thời lượng

Giờ mở đề

Giờ kiểm tra

Thứ ba

08.12.20115

 

Sáng

Ngữ Văn 9

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Sáng

Vật Lý 9

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 45

Sáng

Ngữ Văn 7

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Sáng

Vật Lý 7

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 45

Chiều

Ngữ Văn 6

90 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

Chiều

Vật Lý 6

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 45

Chiều

Ngữ Văn 8

90 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

Chiều

Vật Lý 8

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 45

Thứ năm

10.12.2015

 

Sáng

Toán 9

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Sáng

Tiếng Anh 9

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 45

Sáng

Toán 7

90 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Sáng

Tiếng Anh 7

45 phút

9 giờ 30

9 giờ 45

Chiều

Toán 6

90 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

Chiều

Tiếng Anh 6

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 45

Chiều

Toán 8

90 phút

13 giờ 15

13 giờ 30

Chiều

Tiếng Anh 8

45 phút

15 giờ 30

15 giờ 45

Thứ ba 15.12.2015

 

Sáng

Lịch Sử 9

45 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Sáng

Sinh học 9

45 phút

8 giờ 45

9 giờ 00

Sáng

Hoá học 8

45 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Thứ năm

17.12.2015

Sáng

Địa lý 9

45 phút

7 giờ 15

7 giờ 30

Sáng

Hoá học 9

45 phút

8 giờ 45

9 giờ 00

 

6.2. Lịch kiểm tra các môn do trường ra đề

Do Hiệu trưởng quy định trong khung thời gian do Sở đã quy định nêu trên. Lịch kiểm tra này được nộp Tổ Phổ thông (1bản, bỏ vào thùng thư Tổ Phổ thông) chậm nhất 02/12/2015.

7. Lưu ý

Trường cần hướng dẫn  học sinh ôn tập tốt trước khi kiểm tra và đảm bảo hoàn tất chương trình, hoàn tất đầy đủ các cột điểm của học kì 1 đúng theo biên chế năm học; không cắt, xén, dồn, nén chương trình. Quá trình kiểm tra học kỳ 1 cần được thực hiện nghiêm túc, tránh gây căng thẳng cho học sinh.

 Các trường chủ động lên kế hoạch cụ thể để hoàn tất tại đơn vị: xét duyệt học kỳ 1 và hoàn tất các báo cáo, thống kê cho sơ kết học kỳ 1 chậm nhất thứ sáu 25/12/2015. Ngày và hình thức nộp các báo cáo thống kê sẽ có thông báo cụ thể sau (dự kiến: thứ hai 28/12/2015).

          8. Nộp đề và đáp án đề nghị các môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý (Khối 6,7,8,9), Hoá học (Khối 8,9), Lịch sử, Địa lý, Sinh học (Khối 9)

          Đề và đáp án đề nghị phải có tên người chịu trách nhiệm chính.

          Cách nộp:

          8.1. Bản in đề và đáp án đề nghị của mỗi môn được đựng riêng trong 1 bì con, các bì con được đựng chung trong 1 bì lớn dán kín có niêm.

Bì lớn (đựng các bì con) được nộp tại Tổ Phổ thông vào lúc 8g00 ngày thứ hai 23/11/2015.

          8.2. Tập tin

          Tập tin đề và đáp án đề nghị (gồm đề và đáp án để chung trong 1 tập tin - dùng MS Word, office 2003, tập tin có đuôi là .doc, Font:Times New Roman, Size: 14) được gửi đến các địa chỉ email như sau:

Môn

Địa chỉ email

Thời điểm gửi

Ngữ văn lớp 6,7,8,9; Lịch sử lớp 9

thomvy@yahoo.com.vn

 

chậm nhất 8g00 ngày thứ hai 23/11/2015.

Tiếng Anh lớp 6,7,8, 9

truong_giangvn@yahoo.com

Toán lớp 6,7,8, 9

hongocha55@gmail.com

Hoá học lớp 8, 9; Vật lý lớp 6,7,8, 9; Sinh học lớp 9

huongsd@gmail.com

Địa lý lớp 9

dinhquangtranphuc@gmail.com

          9. Nhận đề do Phòng GD-ĐT ra đề chung

          Nhận từng ngày vào lúc 6g30 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng phân công 02 người cùng đi nhận đề, trong đó có 01 người là thành viên của Ban Giám Hiệu.

          10. Mở bì đựng đề do Phòng GD-ĐT ra đề chung và do trường ra đề

          Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng phân công trực tiếp mở bì đựng đề kiểm tra trước thời điểm tính giờ làm bài không quá 30 phút. Phải thực hiện đúng thủ tục mở bì đựng đề kiểm tra, các biên bản được lưu lâu dài tại trường.

11. Các trường THCS và THPT ngoài công lập kiểm tra HK1 không theo chỉ đạo của Phòng GD-ĐT quận Phú Nhuận mà theo chỉ đạo của Phòng GD-ĐT chủ quản khác

          - Báo cáo cụ thể bằng văn bản cho Phòng GD-ĐT quận Phú Nhuận biết trước ngày 28/12/2015 (1 bản - bỏ vào thùng thư tổ Phổ thông).

          - Vẫn nộp các biểu mẫu báo cáo, các số liệu học kỳ 1 năm học 2015-2016 theo hướng dẫn của Phòng GD-ĐT quận Phú Nhuận như các trường công lập.

12. Nộp đề và đáp án các môn kiểm tra HK1 do trường ra đề

          Theo chỉ đạo của Sở GĐĐT, tất cả các đề và đáp án kiểm tra HK1 do trường ra đề phải nộp về Sở. Phòng GD-ĐT có công văn riêng hướng dẫn các trường thực hiện và nộp.

          13. Chấm phúc tra

          Phòng GD-ĐT sẽ có thông báo cụ thể sau.

          14. Đăng kí đề do Phòng GD-ĐT ra đề chung (có mẫu đính kèm)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu : VT, Tổ PT.

 

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã kí)

 

 

 

Võ Cao Long

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88