Chào Mừng Quý Thầy Cô và Phụ Huynh học sinh đến với trang Web trường THCS Độc Lập
Thứ sáu, 21/5/2021, 17:26
Lượt đọc: 1085

BẢNG TỔNG HỢP KẾT HỌC TẬP CẢ NĂM - NĂM HỌC: 2020-2021

TỔNG HỢP KẾT HỌC TẬP CẢ NĂM 

NĂM HỌC: 2020-2021

 

File thứ 1: ketquahoctaplop6a1_2152021173143.xlsx
File thứ 2: ketquahoctaplop6a2_2152021173644.xlsx
File thứ 3: ketquahoctaplop6a3_2152021173644.xlsx
File thứ 4: ketquahoctaplop6a4_2152021173644.xlsx
File thứ 5: ketquahoctaplop6a5_2152021173644.xlsx
File thứ 6: ketquahoctaplop6a6_2152021173644.xlsx
File thứ 7: ketquahoctaplop6a7_2152021173644.xlsx
File thứ 8: ketquahoctaplop6a8_2152021173644.xlsx
File thứ 9: ketquahoctaplop6a9_2152021173644.xlsx
File thứ 10: ketquahoctaplop7a1_215202117379.xlsx
File thứ 11: ketquahoctaplop7a2_215202117379.xlsx
File thứ 12: ketquahoctaplop7a3_215202117379.xlsx
File thứ 13: ketquahoctaplop7a4_215202117379.xlsx
File thứ 14: ketquahoctaplop7a5_215202117379.xlsx
File thứ 15: ketquahoctaplop7a6_215202117379.xlsx
File thứ 16: ketquahoctaplop7a7_215202117379.xlsx
File thứ 17: ketquahoctaplop7a8_215202117379.xlsx
File thứ 18: ketquahoctaplop8a1_2152021173727.xlsx
File thứ 19: ketquahoctaplop8a2_2152021173727.xlsx
File thứ 20: ketquahoctaplop8a3_2152021173727.xlsx
File thứ 21: ketquahoctaplop8a4_2152021173727.xlsx
File thứ 22: ketquahoctaplop8a5_2152021173727.xlsx
File thứ 23: ketquahoctaplop8a6_2152021173727.xlsx
File thứ 24: ketquahoctaplop8a7_2152021173727.xlsx
File thứ 25: ketquahoctaplop8a8_2152021173727.xlsx
File thứ 26: ketquahoctaplop9a1_2152021173743.xlsx
File thứ 27: ketquahoctaplop9a2_2152021173743.xlsx
File thứ 28: ketquahoctaplop9a3_2152021173743.xlsx
File thứ 29: ketquahoctaplop9a4_2152021173743.xlsx
File thứ 30: ketquahoctaplop9a5_2152021173743.xlsx
File thứ 31: ketquahoctaplop9a6_2152021173743.xlsx
File thứ 32: ketquahoctaplop9a7_2152021173743.xlsx
Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87